Příspěvky

Malování hennou je nejméně 6000 let stará technika zdobení těla. Od pradávna se k ní pojí různé významné životní události, jako je především svatební a porodní rituál. V dnešním světě může sloužit k individuálním potřebám, můžeme s ní pracovat jako s transformačním nebo relaxačním prostředkem.