Rituály

Rituály provázejí lidstvo od nepaměti, mohou to být závazně probíhající obřady podle ustálených pravidel dané kultury, jako jsou svatby nebo pohřby. Takové důležité obřady provází silná symbolika nejen v používání rituálních předmětů a oblečení, ale i významu slov a gest. Rituály se však týkají i běžného života a ani si nemusíme uvědomovat, že rituál praktikujeme (ranní káva). Pokud chceme ve svém životě něco změnit, můžeme provést jednorázový magický rituál a nebo můžeme změnit původní stereotyp, tak že denní rituály pozměníme (ranní sprcha, dechové cvičení). Vědomě tak posilujeme naší psychickou i fyzickou odolnost a zdraví. Proto je dobré vlastním rituálům věnovat dostatečnou pozornost a velkým cyklům, které provázejí náš život dopřát větší posvátnost. Myslím, že takovým důležitým přechodem ženy, kromě těhotenství a porodu je právě tzv. Menarche – první menstruační cyklus v životě dospívající ženy.

Ženské kruhy, jsou podpůrná setkání, kde se každá žena může dotknout hlubokých kořenů vlastní duše. Toto kruhové setkání je o vzájemné podpoře, která jako červená nit vede skrze generace našich předků až k velké matce. Do ženských kruhů si přicházíme pro povzbuzení a vzájemnou sounáležitost, můžeme se zde setkat s ozdravnými procesy rituálů a slyšet moudrá slova. Ráda se těchto kruhů účastním, ráda je vedu, ale také ráda spolupracuji s jinými lektorkami.

Osobně nejraději pracuji s mýty Clarissy Pinkoly Estés, myslím, že její kniha s názvem „Ženy, které běhaly s vlky“ je obrovská studnice plná obrazů krásné a tajemné ženské duše, velmi inspirativní zdroj ženské spirituality a vědění.

Samotné malování hennou je rituál plný významovosti, zasvěcení a průvodcovství.

…Jednou jsem měla sen, že vyprávím příběh a přitom cítím, že mě někdo hladí po chodidle, aby mě povzbudil. Shlédla jsem dolů a vidím, že stojím na ramenou staré ženy, která mne drží kolem kotníků a usmívá se na mne. Řekla jsem jí: Ne, ne, pojď a vlez si na moje ramena, jsi stará a já mladá. Ne, ne, trvala na svém, takhle to má být.

C.P. Estés

.

Ženské kruhy

Podpůrná kruhová seance. Výklad symbolů a jevů. Tance, zpěvy, tvoření. Malování hennou.

Seance

Průvodce rodinnými obřady. Menarche, předporodní a poporodní rituál, předsvatební rituál, svatební malování hennou.

Individuální rituál

Jsem průvodcem v osobním procesu rozvoje a změny. Individuální rituál spojený s malováním hennou.

Spolupráce

Spolupráce s jinými lektory a lektorkami. Jóga, Mohedžodáro, Slovanský kruh, Wicca a jiné…

Žijeme svůj dávný sen

Jeden z nejdůležitějších momentů  v lidském životě, je nalezení vlastní radosti. Štěstí vnímám, jako veselé bytí. Můj sen je o šťastném společenství, které je vzájemně provázáno sounáležitostí, vzájemnou pomocí a schopností regenerace. Není přeci nutné uběhnout určitou vzdálenost, za nejrychlejší čas. Je důležité si být vědom každého kroku, protože to nám přináší radost. Radost k nám přichází, když se nám daří, když vnímáme, že jsme něco zdárně dokončili. Práce by mohla být radost. Rodina by mohla být radost. Láska je velká radost. My sami jsme tu díky kosmickému úsměvu (ber, jako básnický obrat). Jsem hluboce věřící člověk, to co mne zvedá „ze židle“ je mystérium v podobě mých dětí, v procházkách lesem Jizerských hor, v obětí mého partnera a v lásce mých rodičů a mých drahých sester, zejména jedné, která mne provází od mého dětství.

Dotkni se vlastního příběhu

Přejete si uspořádat soukromí rituál nebo ženský kruh?

Chtěli by jste přijet na seanci nebo se účastnit jiných zajímavých aktivit?