O mně

Ornamentální básnířka

Žiji a tvořím v centru  Jablonce nad Nisou v blízkosti Jizerských hor, které dokážu vnímat i přes zavřené oči. Umím si představit do detailů kmeny stromů, pohybující se zvířata, cítit vlhký vzduch prosycený voňavým mechem a jehličím.  Jsem ráda obklopena všemi těmi krásnými bytostmi tvořícími hory. Mám dvě malé dcery, které mi dodávají odvahu i motivaci k tvorbě a nutí mne chodit do lesa.

Od dětství ráda maluji a poslouchám příběhy. Při malování hennou se totiž jakoby zpomalí nebo rozpustí čas, vznikne klidný prostor, kde můžete začít vyprávět příběh, nebo si jiný poslechnout. Příběhy se propojují s kresbou, kterou v tu chvíli na něčím těle vytvářím. Vznikne tak ornament absorbující celé téma odehrávající se v příběhu. To, co se odvíjí  za rezonance podnětů a signálů, přicházejících zvenčí i zevnitř, dostává konkrétní formu, jež následně spatří světlo světa. Ukryté a nepochopitelné se vynoří z hlubin, aby bylo poznáno. Tento obsah v podobě nakreslené ozdoby pak dále působí směrem od neviditelného k viditelnému, nerealizovaného k realizovanému, jako nevyřčené k vyřčenému a neuchopené k uchopenému nebo nepojmenované k pojmenovanému. Tělo pak samo dál přijímá a vstřebává příběh skrze tento konkrétní vytvořený obraz či ornament. Tak se vlastně reálně dotýkáme fyzickým tělem hranice jemnohmotných idejí či vizí. Komunikujeme na metafyzické bázi. A tento přesah je to, co mne na neinvazivním tetování fascinuje. Mohu tak zachytit vizuální řeč vesmíru a jeho fraktálové podstaty. Propojit člověka s jemnou linkou jeho příběhu.

Mé životní téma je ornament básně, považuji se za ornamentální básnířku.

„Tvrzení, že krása je něco povrchního, je právě tak povrchní.“
Herbert Spencer 1820 – 1903

Moje filosofie

Henna Tattoos by Ištabela Barela

Malování hennou je starobylé umění provázející lidskou společnost již tisíce let. Malovaly se jí princezny v Egyptě, pravděpodobně ji k rituálům používali Keltové a jistě ji od středověku zná každá druhá indická nevěsta. Henna je vysoká rostlina vyskytující se v celém subtropickém pásu Euroasie, která krásně kvete a voní. Barva se však získává ze sušených mladých listů. Naše babičky ji znaly pod názvem alkána a používala se v Evropě ještě v 19. století více k barvení látek i kůží. Její zabarvení se pohybuje na celé škále hnědočervených tónů, nejvíce připomíná barvu mědi, proto se její vibrační pole přisuzuje Venuši, která umocňuje jemnou ženské sílu a vytrvalost. Je více známá jako přírodní barvivo na vlasy a obočí. Specializuji se na malování hennou na tělo, jedná se o neinvazivní tetování, to znamená, že vám na kůži nevydrží déle, než měsíc. Od dětství jsem navštěvovala umělecké výtvarné školy, jsem kreslířka a malířka s celoživotní praxí. Řekla bych, že toto je výjimečná deviza, kterou mohu svým klientkám nabídnout. Krom toho se ráda zabývám vnitřním světem člověka, jeho myšlenkami a symboly, které k myšlení odkazují. Hennou se dají na těle vytvářet nejrůznější ornamenty od gotických až po ty indické, od čisté abstrakce až ke krásným divokým indiánským motivům, dají se vytvářet ochranné amulety v podobě zvířat i léčivé obrazce drahokamů. Můžete se svěřit do mých rukou a nechat na své kůži volně vyvstat vše, co se právě hlásí o slovo. Skrze hennu se dotýkáme našeho pradávného já, dostáváme možnost si v tomto procesu sáhnout skrze sebe na celý svět a v něm spatřít své tělo krásnější a plné požehnání. Henna do mého života přinesla zářivé světlo, přinesla mi poslání. Při malování si ženy povídají, vypráví si příběhy, zasvědcují se do tajů ženské síly a poznání. Henna lidem přináší důvěru, zklidňuje mysl, vyživuje kůži a léčí duši. Je ideálním prostředkem pro posílení sebevědomí.  Může Vás podpořit ve vašem záměru, nebo pokud se nedaří něco uskutečnit a jste zacyklená v nějaké životní události. Vypadá to, že henna je primárně doménou žen a je to určitě pravda, avšak muži jsou ti, kdo jí jsou okouzlováni. Henna je excelentní šperk spojující rafinovanou eleganci s ženskou povahou divoké a odvážné vlčice. Ráda používán slogan, že „henna je šperk pro duši“. Líbí se mi, jak se v tomto umění spojuje řemeslná dovednost se spirituálním pozadím lidského vnímání.

ŽIVOTOPIS

MgA. Radka Anna Chocholoušová

VZDĚLÁNÍ

2004 – 2006

FAVU

Fakulta výtvarných umění v Brně – ateliér Enviroment

2000 – 2004

FUUD

2000 – 2004   Fakulta užitého umění a designu – ateliér Přírodních materiálů

1995 – 2000

SUPMRUM

Střední uměleckoprůmyslová škola bižuterní a Vyšší odborná škola v Jablonci
nad Nisou – obor Pasíř

DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ

2005

Academia di Belle Arti di Brera

Stáž na Academia di Belle Arti di Brera, Milano, Itálie – atelier Decoracione a Cinema

2007

Pedagogické minimum

Pedagogické minimum při stavební fakultě v Brně

“ V originální, mnohostranné tvorbě Rady Chocholoušové v plné síle ožívá posvátná role umělce jako mága a zasvětitele. Primárním polem a nástrojem je zde duše coby hlubinný zdroj všeho utváření i ztemnělý les, jímž je nám projít na cestě k hradu grálu a dospět k prozření. Odváží-li se divák podstoupit cestu, k níž je pozván – zdá se, že bezpečí ani návrat nejsou zaručeny – nevyjde z prostoru jejích obrazů nezměněn. Jeho oko je vybízeno k bdělosti zjitřenými barvami a vedeno senzitivními liniemi až k prahu křehké, pomíjivé materie výtvarných médií a dál za něj, k onomu subtilnímu a přece nosnému podloží, nesoucímu vše existující. K podstatám, zahlédnutým na hlubinách v osamělých chvílích meditace či uprostřed běžných denních situací, v nichž na nás občas zakřičí ono velké ticho, upomínající nás na nevýslovné a nepomíjející.“

Jana Richterová, spisovatelka